СББ Медиа - Абонаментен център
Абонамент за изданията на SBB Media. Бързо, лесно, сигурно!

Как мога да сключа абонамент за списанията на „SBB Media“?

Как мога да получа помощ при проблеми с абонамента?

Кой доставя абонамента?

Защо не получавам списанието, за което съм се абонирал(а)?


Мога ли да променя адреса за доставка?


Мога ли да сключа абонамент за срок, различен от 12 месеца?


Необходимо ли е абонаментът да започва от месец януари?


Мога ли да подам рекламация за закъснение на доставката или неполучаване на списанията, за които съм абониран(а)?

Стойността на абонамента включва ли и специални или извънредни издания?

Мога ли да получа паричната равностойност на подаръка за абонати?

Къде мога да прочета повече за условията за абонамент за списанията на „SBB Media“?

Мога ли да закупя стари броевe на списанието?

--------

Как мога да сключа абонамент за списанията на „SBB Media“?
Можете да сключите абонамент по един от следните начини:

 • във всеки клон на Български пощи ЕАД или в офис на оторизирани фирми за абонамент;
 • в Абонаментния център на „СББ Медиа“ на адрес: ул. Отец Паисий №15, 1303 София;
 • през интернет сайта за абонамент на „СББ Медиа“ на адрес:www.sbb.bg/abo по един от четирите алтернативни начина: чрез активация в интернет на предплатена карта за абонамент; чрез заплащане на абонамент през интернет посредством системата ePay.bg; чрез заплащане на абонамент през интернет посредством системите за сигурност на Visa International – Verified by Visa, и на MasterCard International – MasterCard SecureCode; чрез заплащане на абонамента по банков път; чрез заплащане на абонамента последством наложен платеж;
 • чрез заплащане на стойността на абонаментни талони или формуляри за абонамент в оторизирани от „СББ Медиа“ търговски обекти.

Необходимо е да се има предвид, че за някои от списанията си SBB Media може да ограничи алтернативните начини за сключване на абонамент.

Как мога да получа помощ при проблеми с абонамента?
Можете да се обадите в Абонаментния център на SBB Media в работни дни от 10.00 до 18.00 часа на тел. 0800 12321 (безплатно от цалата страна) или на телефон 02 4016 849 или да изпратите писмо на електронен адрес abonamenti@sbb.bg

Кой доставя абонамента?

Когато абонаментът е сключен директно в клон на Български пощи ЕАД или посредством оторизирана фирма за абонамент, доставката на абонамента се извършва от същата фирма. Когато абонаментът е сключен в Абонаментния център на SBB Media, през интернет сайта за абонамент или чрез абонаментен талон/формуляр в оторизиран от SBB Media търговски обект, SBB Media разпределя доставката на абонаментите по свое усмотрение към Български пощи ЕАД, конкретна оторизирана фирма за абонамент или друга куриерска фирма.

Защо не получавам списанието, за което съм се абонирал(а)?
Доставката на списанието се извършва до пощенска кутия на посочения от Вас адрес за доставка. Проверете дали не е налице някое от следните събития:

 • на посочения адрес за доставка липсва пощенска кутия;
 • на посочения адрес за доставка има пощенска кутия, но размерите й не позволяват поставянето на списанието в нея;
 • на посочения адрес за доставка има пощенска кутия, но тя не е обозначена (т.е. липсват името на получателя и/или номерът на апартамента);
 • липсва свободен достъп на пощальона/куриера до пощенската кутия на посочения от Вас адрес за доставка (например, ако вратата на входа се заключва и пощальонът/куриерът не разполага с ключ);
 • при попълване на заявката за абонамент (бланка, талон, формуляр, електронен формуляр и други подобни) сте попълнили неточен или непълен адрес (например, не сте посочили пощенски код) и не сте посочили телефон или e-mail за обратна връзка;
 • при попълване на заявката за абонамент (бланка, талон, формуляр, електронен формуляр и други подобни) сте посочили като адрес за доставка: „до поискване в пощенски клон”. Подобен адрес за доставка е възможен единствено, ако сте сключили абонамент в клон на Български пощи ЕАД;
 • при попълване на заявката за абонамент (бланка, талон, формуляр, електронен формуляр и други подобни) сте посочили като адрес за доставка: „офис (магазин, аптека и други подобни)”. В такъв случай е възможно пощальонът/ куриерът да е доставил списанието на трето лице (например портиер, охрана, колега).

Мога ли да променя адреса за доставка?
Промяна на посочения от Вас адрес за доставка се допуска еднократно за срока на абонамента и само за годишни абонаменти или за срочни абонаменти с период минимум 9 месеца. Ако абонаментът Ви отговаря на посочените условия, следва писмено да уведомите Абонаментния център на  SBB Media (чрез изпращане на писмо на електронен адрес abonamenti@sbb.bg, по пощата на адрес: ул. Отец Паисий №15, 1303 София, или като попълните молба в Абонаментния център на SBB Media).

Мога ли да сключа абонамент за срок, различен от 12 месеца?
Да. SBB Media предлага следните срочни абонаменти: 3-месечен, 4-месечен, 5-месечен, 6-месечен, 7-месечен, 8-месечен, 9-месечен, 10-месечен, 11-месечен и 12-месечен. Но за някои от списанията си SBB Media си запазва правото да ограничи сключването на определени срочни абонаменти.

Необходимо ли е абонаментът да започва от месец януари?
Не. SBB Mdedia Ви дава възможност да сключите срочен абонамент, като сам(а) посочите месеца, през който да започнете да получавате списанието. Необходимо е обаче да имате предвид следното: началният месец на абонамента не може да бъде по-ранен от месеца, следващ месеца на сключване на абонамента; абонамент с начало следващ месец може да бъде сключен до 20-то число на текущия месец (изключение прави абонаментът, сключен през интернет сайта www.sbb.bg/abo, където срокът е до 27-мо число на текущия месец); цената на 12-месечните абонаменти не зависи от началния месец на абонамента, но подаръци за абонати се предвиждат само за годишни абонаменти (т.е. за 12 месечни абонаменти, които започват през месец януари).

Мога ли да подам рекламация за закъснение на доставката или неполучаване на списанията, за които съм абониран(а)?
Да. Но е необходимо да имате предвид следното:

 • ако сте сключили абонамент в клон на Български пощи ЕАД или в някоя от оторизираните фирми за абонамент, следва да подадете рекламация пред Български пощи ЕАД, респективно пред съответната оторизирана фирма за абонамент;
 • ако сте сключили абонамент по един от следните начини: в Абонаментния център на SBB Media; през интернет сайта за абонамент на SBB Media; чрез заплащане на стойността на абонаментни талони или формуляри за абонамент в оторизирани от SBB Media търговски обекти, можете да подадете рекламация по реда на член 12 от Общите условия за абонамент.

Стойността на абонамента включва ли и специални или извънредни издания?
Не. Специалните или извънредните издания не са включени в стойността на абонамента.

Мога ли да получа паричната равностойност на подаръка за абонати?
Не. Абонатите нямат право да получат паричната равностойност на подаръците.

Къде мога да прочета повече за условията за абонамент за списанията на „СББ Медиа АД“?
В Общите условия за абонамент.

Мога ли да закупя стари броевe на списанието?
Да. Стари броевe на някои от изданията могат да бъдат закупени в Абонаментния център на SBB Media, ул. Отец Паисий №15, 1303 София, в работни дни от 9.30 до 18.00 часа, както и в eлектронния магазин на SBB Media на адрес: www.sbb.bg/shop. Необходимо е да се има предвид, че е възможно наличностите от конкретен брой да са изчерпани. За повече информация: тел. 0800 12321 или 02 4016 849.


©2008 СББ Медиа. Всички права запазени. Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения
NationalGeographic.bg | Rozali.com | Moetodete.bg | Cosmopolitan.bg | Bliasak.bg | Maximum.bg | Електронен магазин